Bli medlem

Som huvud/introduktionsmedlem i Dalälvskatten får du:

 • ställa ut katt på SVERAK och independent utställningar.
 • registrera kattungar.
 • SVERAKs tidning Våra Katter sex gånger per år.
 • stå med som uppfödare på vår hemsida.
 • möjlighet att annonsera dina kattungar på denna hemsida och via vår kattungeförmedlare Ewa Jansson.
 • ge information om din avelshane på vår hemsida.
 • visa på hemsidan när din katt har tagit titel
 • och sist men inte minst, träffa likasinnade som är intresserade av katter.

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter

Huvudmedlem (inkl. våra katter) 375 kr
Familjemedlem 125 kr

Introduktionsmedlem (betalas av uppfödare till nya medlemmar som vill ha huvudmedlemskap) 225 kr (inkl. Våra katter)

Klubbsupporter/stödmedlem 150 kr

För mer info ring Ewa Jansson, 070-749 31 97

Medlemsåret följer kalenderåret, men om du blir medlem efter 1 november gäller medlemskapet för nästkommande år.

Om du betalar medlemsavgiften utan att fylla i medlemsformuläret nedan så skriv på inbetalningen: namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, stamnamn & vilken eller vilka raser du har.
Konto för betalning hittar du nedan.

Bli medlem genom att anmäla dig här!

Du kan även fylla i medlemsformuläret om du har ändrat några uppgifter som är bra för oss att veta !

Betala samtidigt medlemsavgiften enligt ovan till något av dessa konton:

 • Plusgiro: 478 65 51-4
 • bankgiro: 389-4714
 • Swish: 123 554 72 11

Kontakta Dalälvskatten >>
Dalälvskattens telefonnummer: 070-749 31 97 eller skicka till info@dalalvskatten.se