Bli medlem

Anmäl dig via formuläret som finns längre ner på sidan!
 

Som huvud/juniormedlem i Dalälvskatten får du:

  • ställa ut katt på SVERAK och independent utställningar.
  • registrera kattungar.
  • SVERAKs tidning Våra Katter sex gånger per år.
  • vår klubbtidning, Dalälvskatten, fyra gånger per år.
  • stå med som uppfödare på denna hemsida.
  • möjlighet att annonsera dina kattungar i vår tidning, på denna hemsida och via vår kattungeförmedlare Ewa Jansson.
  • ge information om din avelshane i vår tidning och på denna hemsida.
  • och sist men inte minst träffa likasinnade som är intresserade av katter.

 

Medlemsavgifter 2018

Huvudmedlem (inkl. våra katter) 375 kr
Familjemedlem 125 kr
Juniormedlem (under 16 år) (inkl. våra katter) 325 kr

Introduktionsmedlem (betalas av uppfödare till nya medlemmar som vill ha huvudmedlemsskap) 225 kr
Introduktionsmedlem (betalas av uppfödare till nya medlemmar och fungerar som stödjande medlem) 100 kr
För mer info ring Ewa Jansson, 0243-22 84 93

Stödjande medlem 150 kr

Medlemsåret följer kalenderåret men om du blir medlem efter 1 november gäller medlemskapet för nästkommande år.

 

Inbetalning görs till Dalälvskatten Postgiro: 478 65 51-4
Skriv namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, stamnamn & vilken eller vilka raser du har på inbetalningskortet.

Kontakta Dalälvskatten >>
Dalälvskattens telefonnummer: 0243-22 84 93

 

Bli medlem genom att anmäla dig här !
 

Betala samtidigt medlemsavgiften enligt ovan på postgiro: 478 65 51-4