Styrelsen

 
 

Ordförande:
Maja Karlsson
Manganvägen 8
781 99 IDKERBERGET
070-542 69 07
maja@dalalvskatten.se
Vice ordförande:
Lars Hammar
 Torget 7
793 31 LEKSAND
070-225 09 01
lars@dalalvskatten.se
 
 
Kassör:
Kristina Kjell
Romansvägen 7
784 43 BORLÄNGE
070-582 58 14
kristina@dalalvskatten.se
Utställningssekreterare:
Maja Andersson
Turistgårdsvägen 37
781 99 Idkerberget
070-455 54 06
bellamaja@dalalvskatten.se
 
 
Avelssekreterare:
Ewa Jansson
Dragstensgatan 4
784 37 BORLÄNGE
070-749 31 97
ewa@dalalvskatten.se
 
 
 
Övriga ledamöter:
Therese Axelsson
Lanternvägen 3
784 77 BORLÄNGE
070-272 27 02
  therese@dalalvskatten.se
Övriga ledamöter:
Emma Löfwall
Sjöbrisvägen 7
784 37 Borlänge
073-619 08 41
emma@dalalvskatten.se
 
 
Övriga ledamöter:
Lotta Lokasaari
 Dragstensgatan 13
784 37 BORLÄNGE
0243-199 22 
lotta@dalalvskatten.se
Övriga ledamöter:
Monica Mikaelsdotter
Klockstigen 15
784 67 BORLÄNGE
070-656 34 14
monica@dalalvskatten.se
 
 
Valberedningen:
 
Hanna Brobäck
 
 Linda Nielsen
 
  Maria Jakobsson  
 
 
Parningsbevis & Stamnamnsansökan
skickas till:

Ewa Jansson
Dragstensgatan 4
784 37 BORLÄNGE
0243-22 84 93
ewa@dalalvskatten.se
Material till tidningen skickas till:
redaktion@dalalvskatten.se
Redaktionen består av:        

 
   
 
Uträknare av Årets katt:
Malin Folkerud
malin@dalalvskatten.se
 
Webmaster:
Lina Wilund
lina@dalalvskatten.se