SVERAK diplomering för uppfödare 2019

Vill du bli SVERAK – diplomerad uppfödare?
Då är du varmt välkommen att vara med på våra givande kursträffar för blivande SVERAK – diplomerade uppfödare.
 
Vi träffas vid fyra tillfällen (lördag eller söndag) på Fornby Folkhögskola i Borlänge då vi går igenom studiematerialet, lär oss hitta i böckerna, diskuterar och får massor av praktiska tips från varandra. Vid fjärde träffen genomför vi slutprovet.
 
Preliminära datum för träffar är lördagar 190112. 190126, 190209 och 190223.
 
Materialet du behöver är sista versionen av SVERAKs stadgar och regler samt häftet Att ha Katt.
Diplomeringen kostar 500 kr och skall efter första kurstillfället betalas till DÄK som betalar in allas avgift till SVERAK.
Klubben beställer allt studiematerial när anmälningstiden gått ut!
 
Läs igenom vilka regler som gäller för att bli diplomerad uppfödare på SVERAKs hemsida www.sverak.se
 
Uppfyller du inte kraven för att bli diplomerad så är du ändå hjärtligt välkommen att delta på utbildningen.
 
Anmäl senast den 15 december 2018 till:
Ewa Jansson ewa@dalalvskatten.se
Lisa Karlsson lisa@dalalvskatten.se