Premier

 

PR GIC S*Toemas Billy
Tog titel i Borlänge, 2013-09-28
Uppfödare, ägare & foto: Eva Ahlström

 

Tillbaka