Ingen DÄK-utställning år 2021 pga rådande pandemi!

Nytt datum för utställning i Borlänge är 2022-04-23–24 – Varmt välkomna då! Mer info kommer efter sommaren😃!