Grand Internationell Premier

Grand Internationell Premier
SE*Fursterikets Double Trouble

Norsk Skogkatt, hane, NFO n 03.
Titel tagen Smaalenene katteklubb i Ski, Norge
den 15/6-2019.
Ägare: Matilda Risander, DÄK
Uppfödare: Åsa Åkerblom
Foto: Matilda Risander
 
 
Grand Internationell Premier
GIP S*Litlamin’s Belle
Ragdoll
Titel tagen i Örebro 3/6 2017
Uppfödare: Anna-Karin Holm
Ägare: Susann Staffansson
Fotograf: Bo Määttä, Atelje stjärnbild
 
 
athena-3
Grand Internationell Premier
GIP IC S*Azalea´s Athena
Titel tagen på DÄK 2/10 2016
Uppfödare: Michaela Eklund, Borås
Ägare: Eva Ahlström
 

 

 

billybollnas
 

 

Grand Internationell Premier
GIP GIC S*Toemas Billy
Titel tagen på DÄK 2/10 2016
Ägare och Uppfödare: Eva Ahlström
 

 

 

 

 

 

 

 

GIP S*Litlamin’s Hera, SBI n 21
Tog titel i Borlänge 2013-09-29
Uppfödare: Anna-Karin Holm
Ägare: Susann Staffansson
Foto: Ateljé Stjärnbild
 

 

 

 

 

GIP Amors Troll PURRfect, PER n 22
Tog titel i Gävle 2013-07-06
Uppfödare: Gun-Lis Lehtonen
Ägare & foto: Annelie Carlzon
 

 

 

 

 

GIP Kvarndammen’s Gold-digger, PER e
Tog titel i Östervåla 2013-05-12
Uppfödare: Elkie Edwardzon
Ägare & foto: Annelie Carlzon
 

 

 

Tillbaka