Bli medlem

Som huvud/introduktionsmedlem i Dalälvskatten får du

 • SVERAKs tidning Våra Katter sex gånger per år
 • ställa ut katt på FIFe-utställning
 • stambokföra kattungar
 • stå med som uppfödare på vår hemsida
 • möjlighet att annonsera dina kattungar på denna hemsida och via vår kattungeförmedlare Ewa Jansson
 • delta på klubbaktiviteter
 • och sist men inte minst, träffa likasinnade som är intresserade av katter


Medlemsavgifter

 • Huvudmedlem (inkl. våra katter) 375 kr
 • Familjemedlem 125 kr
 • Introduktionsmedlem (betalas av uppfödare till nya medlemmar som vill ha huvudmedlemskap) 225 kr inkl. Våra katter
 • Klubbsupporter/stödmedlem 150 kr


Medlemsåret följer kalenderåret, men om du blir medlem efter 1 november gäller medlemskapet för nästkommande år.


Vänligen fyll i dina uppgifter i medlemsformuläret nedan och om du betalar utan att fylla i medlemsformuläret nedan så skriv på inbetalningen: namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, stamnamn och vilken eller vilka raser du har.

Du kan även fylla i medlemsformuläret om du har ändrat några uppgifter som är bra för oss att veta.


Betala samtidigt medlemsavgiften enligt ovan till något av dessa konton:

 • Plusgiro: 478 65 51-4
 • bankgiro: 389-4714
 • Swish: 123 554 7211


För mer information kring medlemsavgifter eller övriga medlemsfrågor ring kassör Kristina Kjell 070-582 58 14

Varmt välkommen till Dalälvskatten!


Klubbens stadgar finns att läsa här >>

Personuppgiftpolicy >>


Medlemsformulär