Dalälvskattens styrelse

Ordförande

Maja Karlsson

Borlänge

070-542 69 07

maja@dalalvskatten.se

Vice ordförande & avelssekreterare

Ewa Jansson

Borlänge

070-749 31 97

ewa@dalalvskatten.se

Kassör

Kristina Kjell

Borlänge

070-582 58 14

kristina@dalalvskatten.se

Utställningssekreterare & ledamot

Maja Andersson

Idkerberget

070-455 54 06

bellamaja@dalalvskatten.se

Ledamöter

Therese Axelsson

Borlänge

070-272 27 02

therese@dalalvskatten.se

Lotta Lokasaari

Borlänge

070-413 74 14

lotta@dalalvskatten.se

Lisa Karlsson

Borlänge

070-666 24 21

lisa@dalalvskatten.se

Vem skall jag kontakta


Medlemsfrågor - Kristina Kjell


Utställningsfrågor - Maja Andersson


Frågor om avel och stambokföring, ansökan om stamnamn - Ewa Jansson


Allmänna frågor - någon i styrelsen

Dalälvskattens adress


Dalälvskatten

Ewa Jansson

Dragstensgatan 4

784 37  Borlänge